Skip to main content

Edukacja prawna. Sprawy spadkowe.

Sprawy spadkowe zajmują najwyższą pozycję w statystykach najczęściej załatwianych spraw w naszych Punktach Bezpłatnych Porad Prawnych w Hrubieszowie, Brodzicy i Horodle.

Postępowanie spadkowe krok po kroku.

Każdy powinien wiedzieć, że po śmierci najbliższych prawie w każdym przypadku zaistnieje konieczność przeprowadzenia 2 etapowego postępowania spadkowego.

Pierwszy Etap to: stwierdzenie nabycia spadku przed sądem albo równoważne temu poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem. Ustalany:

  1. jest krąg spadkobierców – osób, które w danym przypadku dziedziczą po zmarłym,
  2. sposób dziedziczenia ustawa czy testament, jeżeli zmarły pozostawił testament, analizowana jest jego ważność (sąd spadku bada wszystkie testamenty, nie tylko ostatni, więc jeżeli wiemy o testamencie musimy ujawnić tę wiedzę sądowi),
  3. w niektórych przypadkach sąd bada czy do spadku weszło gospodarstwo rolne.

Drugi etap to: dział spadku czyli ustalenie jaki konkretnie przedmiot ze spadku, kto uzyska. Czasami podział spadku połączony jest: z podziałem majątku małżeńskiego zmarłego i jego współmałżonka oraz zniesieniem współwłasności. Dział spadku może odbyć się: w sądzie, przed notariuszem (jeżeli są nieruchomości), a w niektórych przypadkach bez instytucji przez samych spadkobierców.

Wyjaśnić należy, że w Polsce obowiązuje dziedziczenie z tzw. dobrodziejstwem inwentarza co oznacza, że długi dziedziczy się do wysokości odziedziczonych aktywów. (Przykład, jeżeli niespłacony kredyt to 100 000 zł, ale odziedziczyliśmy również samochód o wartości 50 000 zł to za kredyt odpowiadamy do 50 000 zł (nie zmieni się to również wtedy, gdy samochód sprzedamy ostatecznie za niższą cenę).

Wartości poszczególnych składników ustalane są, co do zasady w postępowaniu przed komornikiem o spis inwentarza.

W przypadku spadku z dużą ilością długów, zawsze warto rozważyć odrzucenie – nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty śmierci (dowiedzenia się o swoim dziedziczeniu). Każdy przypadek sprawy spadkowej wymaga indywidualnej analizy zawsze warto porozmawiać na ten temat z prawnikiem.

Publikacja odzwierciedla opinię autora, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.


Zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w ramach projektu pn: „Sprawna organizacja, sprawne działania” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.