Skip to main content

Grupa Wsparcia. Seniorzy z SIW


Projekt pn: "Grupa Wsparcia. Seniorzy z SIW" to inicjatywa  dla osób w wieku 60 i więcej lat współtworzona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie i Grupę Wsparcia dla seniorów.

Celem projektu jest promocja wśród seniorów idei poradnictwa zarówno samopomocowego, jaki i międzypokoleniowego, z wykorzystaniem wiedzy, doświadczeń i potencjałów różnych generacji.

W ramach projektu:

  • zorganizujemy spotkania informacyjne i warsztaty z prawnikami (adwokatem i radcą prawnym) oraz psychologiem ( spotkania odbędą się dla grup po ok. 15 osób, w dwóch terminach w Hrubieszowie),
  • przekażemy wiedzę i pomoc prawną między innymi w zakresie: ochrony przed oszustwami, sprzedaży na odległość, sprzedaży na spotkaniach promocyjnych, praw kupujących, mediacji, spraw sąsiedzkich, bezpłatnej pomocy prawnej itp.
  • udzielimy wsparcia w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej,
  • przygotujemy i rozpowszechnimy informatory prawne i publikacje dla seniorów,
  • dla seniorów doradców przygotujemy konsultacje z adwokatem i radcą prawnym.

Liczba uczestników projektu 30.  

Projekt w ramach konkursu „Regranting dla Organizacji Poradniczych(umowa nr 66/2023 z Fundacją Klaster Innowacji Społecznych w Gliwicach) finansowany całości ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.