Skip to main content

Zespół

Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich

Zespół SIW


ZESPÓŁ


Małgorzat Dąbek - Prezeska Zarządu

Magdalena Kusik-Balicka - Wiceprezeska Zarządu,

Wioleta Walczak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Artur Wojtiuk - członek Komisji Rewizyjnej