Skip to main content

Zespół

Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich

Zespół Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich


    ZESPÓŁ


    Małgorzat Dąbek - Prezeska Zarządu

    Magdalena Kusik-Balicka - Wiceprezeska Zarządu

    Wioleta Walczak - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

    Radosław Samoń - Członek Komisji Rewizyjnej