Skip to main content

30.11.2022 - Projekt pn: „Sprawna organizacja, sprawne działania”

finansowany w całości ze środków publicznych – Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych – konkurs RPWROP EDYCJA 2022 – PRIORYTETY 1-3. Całkowita wartość projektu 244 333,44 zł.

W ramach projektu:

1. Zorganizowane: Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych w Horodle (od stycznia 2023r. do grudnia 2023r.) Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych w Brodzicy/w Hrubieszowie (od grudnia 2022r.),

2. Przygotujemy piknik poradniczy,

3. Przygotujemy cztery filmy poradnicze o tematyce prawnej,

4. Wzmocnienie instytucji: wdrożenie ISO, przebudowa strony internetowej, podniesienie kwalifikacji zespołu (doradca obywatelski, mediator), wpisy na listę wojewody w zakresie NPP i NPO,

5. Podsumowaniem będzie konferencja nt. „Poradnictwa prawnego w powiecie hrubieszowskim”