Skip to main content

Szkolenia i warsztaty

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich

Szkolenia i warsztaty


  • Program edukacji prawnej dla młodzieży - warsztaty i szkolenia,
  • Warsztaty dla uczniów: Cyberprzemoc! Mówimy NIE!,
  • Warsztaty z pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży,
  • Warsztaty z pierwszej pomocy dla dorosłych,
  • Warsztaty i szkolenia dla samorządowców,
  • Szkolenia i warsztaty prawne i biznesowe dla firm i NGO.