Skip to main content

Warsztaty psychologiczno-prawne

W dniu 07.11. odbyły się warsztaty z metodologii pracy poradniczej i komunikacji dla seniorów z Grupy Wsparcia.

Warsztaty w części psychologicznej przeprowadziła psycholożka Ewelina Bondyra-Łuczka, a w części prawnej adwokatka Magdalena Kusik-Balicka.

Warsztaty pozwoliły na przypomnienie, że skuteczna komunikacja i rozmowa poradnicza wymaga stosowania technik aktywnego słuchania. Ważny jest:

  • kontakt wzrokowy,
  • uśmiech,
  • zachęcenie do mówienia,
  • docenienie podjęcia próby poszukiwanie rozwiązań,
  • robienie notatek,
  • parafraza pozwalająca na rzetelne odtworzenie przekazu i właściwe zrozumienie rozmówcy („o ile dobrze zrozumiałam to…..”),
  • podsumowanie – powtórzenie najistotniejszych kwestii czy problemów – ustalenie priorytetów.

Ćwiczenia praktyczne, aranżowane rozmowy poradnicze z udziałem pozorantów-osób potrzebujących porady pozwoliły na zastosowanie w praktyce uzyskanych informacji oraz poprawę jakości komunikacji.

Równie istotne jest właściwe przygotowanie merytoryczne: sprawdzenie aktualności posiadanych informacji, pogłębienie wiedzy na dany temat, skonsultowanie się z prawnikami profesjonalnymi ewentualnie przekierowanie sprawy do osób specjalizujących się w danym przedmiocie (psycholog, adwokat radca prawny).

W spotkaniach wzięło udział 3 seniorów członków Grupy Wsparcia dla seniorów.

Inicjatywa pod nazwą "Razem z wiedzą" realizowana w ramach projektu „Polskie Inicjatywy Poradnicze” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2023-2033. Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”