Skip to main content

Spotkania informacyjno-poradnicze dla seniorów

W dniach 24.10. oraz 25.10 odbyły się dwa spotkania informacyjno-poradnicze dla seniorów.

Spotkanie poprowadziła radczyni prawna Małgorzata Dąbek, która tytułem wstępu opowiedziała o ochronie przed oszustwami, zwieraniu umów, prawach konsumenta, mediacji, odwołaniach od decyzji administracyjnych, zwolnieniach z kosztów sądowych, prawie do pełnomocnika z urzędu oraz o bezpłatnym poradnictwie prawnym.

Dyskusje dotyczyły głównie sprzedaży na odległość, oszustw oraz spraw sąsiedzkich i majątkowych.

Ważnym tematem było dziedziczenia oraz rozporządzeń majątkiem. Dla wielu zaskakujące były zasady dziedziczenia ustawowego związane z tzw. drugą grupą czyli sytuacją, gdy nie ma dzieci albo wnuków (tzw. zstępnych), ale pozostaje przy życiu małżonek. W takim przypadku małżonek będzie dziedziczył wspólnie z rodzicami zmarłego, a jeżeli któreś z rodziców zmarło również z rodzeństwem zmarłego a nawet z dziećmi rodzeństwa jeżeli ich rodzic zmarł. Małżonek będzie dziedziczył samodzielnie albo wówczas, gdy zmarły powołał go do spadku w testamencie albo nie ma: rodziców, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa zmarłego.

Mecenaska Małgorzata Dąbek dokonała analizy konkretnych, interesujących uczestników przypadków z ich życia. Niektóre sprawy z pewnością znajdą kontynuację w ramach bezpłatnych porad w Centrum Poradnictwa i Mediacji SIW.

Rozdaliśmy informatory dla seniorów nt. w jaki sposób chronić się przed przestępstwami i gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej i mediacji.

W spotkaniach wzięło udział łącznie 30 osób.

Inicjatywa pod nazwą "Razem z wiedzą" realizowana w ramach projektu „Polskie Inicjatywy Poradnicze” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2023-2033. Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”